Villkor:

Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Vem är ansvarig?
Oxgården i Vimmerby AB
Upplandsgatan 58
113 28STOCKHOLM

telefon 0492-18870
Fax 0492-18872

Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
# Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning som du är skyldig att kontrollera för att undvika missförstånd.
/lägenheten stämmer med beskrivningen.
# Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
# Du får disponera stugan/lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 12.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
# Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten , så är det oss du skall vända dig till. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat hyran.

När skall jag betala?
hyran skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar hyran i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe, som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en avbokningsavgift på 500 kr. Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till. Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en avbokningsavgift på 500 kr.

Men om det händer något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. Denna kostnad inbetalas i samband med anmälningsavgiften. Det kostar 175 kr per stuga/lägenhet och innebär att du kan avboka fram t.o.m.dagen före avtalad ankomst oavsett orsak t. ex sjukdim eller ändrade resplaner.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet,kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan. (Följ de anvisningar, som finns tillgängliga i din stuga/lägenhet.) Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Särskilda villkor!

# Hyresgästen skall alltid kontrollera fakturabekräftelsen för att undvika missförstånd.
# I priset ingår hela hyreskostnaden för stugan för det antal personer, som finns angivet i objektbeskrivningen.

# Elström ingår om ej annat angives. Eltillägg kan förekomma under den kalla årstiden.
# Avstånden i objektbeskrivningarna är endast cirkaavstånd och är ej att förknippa med exakta avståndet.
# Vi reserverar oss för ändrade priser p.g.a. eventuella skatteändringar samt tryckfel i vår logikatalog samt tillhörande prislista. Samtliga priser är inklusive moms.