Oxgården hus
Historia
Oxgården är byggt på mark som en gång i tiden tillhörde Prästgårdsarrendet på Näs. Här gick oxar, kor och får i beteshagar som var fyllda med stenar. Det var en stor och arbetsam uppgift för gårdens drängar att ständigt flytta stenar i marken till stenrösen och stengärdsgårdar som är så typiskt för småland.

Till skillnad från hästen var oxen ett dragdjur som inte stegrade sig när plogen stötte på en sten, oxen "hukade sig" och traskade på. Oxen var därför ett mycket vanligt inslag i det småländska jordbrukssamhället.

Att döpa gården just till Oxgården kändes därför naturligt eftersom oxen har haft så stor betydelse för den småländske bondens vardag

Staffan Samuelson
VD

Telefon +46 492 188 70

Oxgården - Bullerbygatan 2
598 34 Vimmerby
info@oxgarden.se
www.oxgarden.se